Menu
Xử lý khí thải bằng phương pháp hấp thụ

        Trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, sự phát triển của các nhà máy, xí nghiệp, khu công nghiệp không chỉ tạo những điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế, xã hội, mà còn đặt ra những thách thức lớn với việc bảo vệ môi trường. Các nhà máy thường thải ra một số khí gây ô nhiễm môi trường, có thể gây ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe con người, ảnh hưởng đến môi trường. Chính vì vậy, cần phải có biện pháp xử lý khí thải để bảo vệ môi trường sống của chúng ta. Bài viết này nhằm giới thiệu một trong những phương pháp xử lý khí: phương pháp hấp thụ.

        GIỚI THIỆU PHƯƠNG PHÁP


        Hấp thụ khí bằng chất lỏng là quá trình chuyển các cấu tử khí cần xử lý vào trong pha lỏng nhờ quá trình hòa tan khi chúng tiếp xúc với nhau.

        Có 2 kiểu hấp thụ:

- Hấp thụ vật lý: trong quá trình hấp thụ không xảy ra tương tác hóa học, hấp thụ vật lý là quá trình thuận nghịch.

- Hấp thụ hóa học: trong quá trình hấp thụ có xảy ra phản ứng hóa học.

       CƠ CHẾ HOẠT ĐỘNG


- Khí thái được đưa từ dưới lên, tiếp xúc với dung dịch hấp thụ được phun từ trên xuống

- Xảy ra quá trình khuếch tán các phân tử khí ô nhiễm đến bề mặt dung dịch hấp thụ.

- Tiếp đến, các phân tử khí thâm nhập và hòa tan vào bề mặt dung dịch hấp thụ.

- Các phân tử khí thâm nhập vào sâu trong lòng chất hấp thụ

- Khí sau khi được hấp thụ được đưa ra ngoài, qua lớp tách hạt lỏng hoặc lớp than hoạt tính để khử mùi và tránh cuốn dung dịch hấp thụ ra ngoài 

 

 

* Các chất hấp thụ thường dùng:

- Nước;

- Các dung dịch bazơ: KOH, NaOH, Na2CO3, K2CO3, Ca(OH)2, CaCO3,…

 

 

        ỨNG DỤNG


- Xử lý các khí thải ô nhiễm

- Phương pháp hấp thụ xử lý được khí thải với lưu lượng phát thải lớn

- Phương pháp hấp thụ thường dùng xử lý các khí SOx, HCl, H2S, HF, Cl2, NOx, axeton,…

Quý khách hàng vui lòng liên hệ với Công ty chúng tôi để được tư vấn 

04-03-2019
Mục cùng loại
0989332330