Menu
Hệ thống nước RO - Chạy thận nhân tạo - Trung tâm Y tế Huyện Nghĩa Hưng

Công ty cổ phần Công nghệ và Môi trường Hà Nội đã thực hiện khảo sát, tư vấn công nghệ, thiết kế, cung cấp vật tư và lắp đặt hoàn chỉnh hệ thống xử lý nước RO tinh khiết cấp cho các máy điều trị thận nhân tạo tại Trung tâm Y tế Huyện Nghĩa Hưng.

Hệ tiền xử lý

 

Hệ thống lọc RO

 

Bình CIP nhiệt

 

Hệ thống nước RO

17-05-2021
Mục cùng loại
0989332330