Menu
Hệ thống nước RO - Chạy thận nhân tạo - Trung tâm Y tế Huyện Vụ Bản

Công ty cổ phần Công nghệ và Môi trường Hà Nội đã thực hiện khảo sát, tư vấn công nghệ, thiết kế, cung cấp vật tư và lắp đặt hoàn chỉnh hệ thống xử lý nước RO tinh khiết cấp cho các máy điều trị thận nhân tạo tại Trung tâm Y tế Huyện Vụ Bản.

Hệ thống lọc RO

Hệ tiền xử lý

Bình chứa nước thành phẩm

Bình CIP Nhiệt

Hệ thống lọc nước RO

14-05-2021
Mục cùng loại
0989332330