Menu
Hệ thống nước RO - Công ty cổ phần Dược Khoa

Công ty cổ phần Công nghệ và Môi trường Hà Nội đã thực hiện khảo sát, tư vấn công nghệ, thiết kế, cung cấp vật tư và lắp đặt hoàn chỉnh hệ thống xử lý nước RO tinh khiết cho Công ty cổ phần Dược Khoa.

Tank pha chế dược phẩm

Máy tiệt trùng Plasma

Hệ thống lọc nước RO

 

 

 

 

22-05-2021
Mục cùng loại
0989332330