Menu
Hệ Thống Điện Năng Lượng Mặt Trời - Cung cấp điện cho hệ thống xử lý nước thải Cầu Ngà

Hệ Thống Điện Năng Lượng Mặt Trời - Cung cấp điện cho hệ thống xử lý nước thải Cầu Ngà  khu làng Nghề xã Dương Liễu - xã Minh Khai, Huyện Hoài Đức - TP  Hà Nội

 

 

25-03-2019
Mục cùng loại
0989332330