Menu
Hệ thống nước RO - Chạy thận nhân tạo - Bệnh Viện Đa Khoa Hùng Vương

Công ty cổ phần Công nghệ và Môi trường Hà Nội đã thực hiện khảo sát, tư vấn công nghệ, thiết kế, cung cấp vật tư và lắp đặt hoàn chỉnh hệ thống xử lý nước RO tinh khiết cấp cho các máy điều trị thận nhân tạo tại Bệnh Viện Đa Khoa Hùng Vương.

Hệ thống lọc nước RO

 

Bình chứa nước thành phẩm 

 

Hệ tiền xử lý

 

Hệ thống nước RO

 

08-06-2021
Mục cùng loại
0989332330