Menu
Hệ thống nước RO - Chạy thận nhân tạo - Bệnh Viện Đa Khoa Yên Bái

Công ty cổ phần Công nghệ và Môi trường Hà Nội đã thực hiện khảo sát, tư vấn công nghệ, thiết kế, cung cấp vật tư và lắp đặt hoàn chỉnh hệ thống xử lý nước RO tinh khiết cấp cho các máy điều trị thận nhân tạo tại Bệnh Viện Đa Khoa Yên Bái.

Bình chứa nước thành phẩm

Hệ thống lọc nước RO

14-05-2021
Mục cùng loại
0989332330